Privacy


Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Fully Creative de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Formulieren


Onder de sectie "contact" op deze website staat een formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gemaild (via Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) naar de eigenaar van Fully Creative. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de eigenaar van Fully Creative. Dit is een mailbox waar alleen de eigenaar van Fully Creative toegang tot heeft. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Opslag van gegevens


Formulieren Voor formulieren op pagina's binnen fullycreative.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door de mail client ThunderBird. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. FullyCreative heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

U heeft het recht


op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen.

Top